Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zapraszamy do składania ofert na przygotowanie programu współpracy transgranicznej INTERREG 2021-2027 pomiędzy Polską i Słowacją

Zamówienie obejmuje:

  • etap pierwszy - prace analityczne, m.in. analiza społeczno-gospodarcza obszaru wsparcia programu;
  • etap drugi - opracowanie programu zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskie, w tym przeprowadzenie konsultacji społecznych;
  • etap trzeci - wsparcie merytoryczne na etapie negocjowania przyjęcia programu przez Komisję Europejską.

Ramowy harmonogram realizacji zamówienia:

  • etap pierwszy - do połowy marca 2020 r.;
  • etap drugi - do końca września 2020 r.;
  • etap trzeci - do końca czerwca 2021 r.

Szczegółowe informacje o zamówieniu znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
Szacowana wartość zamówienia wynosi 308 027,83 złotych brutto.

Prosimy o składanie ofert wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału w postępowaniu do 23 września 2019 roku do 9:00 w Kancelarii Głównej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju – pokój 1, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.