Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Wyniki konkursu w programie Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia - Polska

18 października 2018 zakończył się nabór wniosków w programie Interreg Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia-Polska.

W priorytecie Natura i kultura (wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe oraz bioróżnorodność) złożono 11 wniosków o wartości 18,89 mln euro (wnioskowanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - EFRR). Budżet naboru dla priorytetu wynosi 13,16 mln euro. Złożone projekty dotyczą m.in.:

 • współpracy muzeów,
 • powiązania infrastruktury turystycznej,
 • budowy ścieżek rowerowych łączących odcinki po obu stronach granicy,
 • wspólnej promocji ofert turystycznych,
 • propagowania wiedzy,
 • wymiany doświadczeń,
 • aktywizowania mieszkańców pogranicza
 • podnoszenia atrakcyjności turystycznej.

W ramach priorytetu Edukacja (wspólna oferta kształcenia ogólnego i zawodowego) złożono 2 wnioski o wartości 2,15 mln euro (wnioskowanego dofinansowania z EFRR). Budżet naboru dla priorytetu wynosi 3,34 mln euro. Złożone projekty dotyczą:

 • opracowania i realizacji wspólnych ofert szkoleniowych i doskonalenia zawodowego, m.in. w dziedzinie sportów lotniczych,
 • stworzenia polsko-niemieckiej oferty edukacji dla dzieci i młodzieży oraz oferty kształcenia zawodowego,
 • poprawy dostępności do edukacji w kraju sąsiada,
 • poprawy dostępu do oferty edukacyjnej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Komitet Monitorujący wybierze projekty do dofinansowania podczas posiedzenia 12-13 marca 2019 roku.