Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Więcej pieniędzy w programie Litwa – Polska

Budżet programu Litwa – Polska został zwiększony o 7 mln euro, z 53 mln do 60,15 mln euro.

Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej (KE) z 11 grudnia 2018 roku program otrzymał dodatkowe środki finansowe na realizację projektów. Ww. kwota została przeniesiona z programu współpracy transgranicznej Litwa – Rosja 2014–2020.

Środki finansowe zostały zwiększone w następujących obszarach programu:

  • środowisko naturalne i dziedzictwo kulturowe,
  • włączenie społeczne,
  • zdolności instytucjonalne oraz sprawność administracji.

Nie zmieniła się kwota wsparcia w obszarze zatrudnienia i mobilności pracowników.

Decyzja KE oraz załączniki do niej znajdują się w zakładce Prawo i dokumenty.