Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

We wrześniu rusza nabór wniosków Interreg Europa Środkowa

Trzeci nabór wniosków

Zgodnie z decyzją Komitetu Monitorującego, trzeci nabór w programie Interreg Europa Środkowa zostanie przeprowadzony w okresie 21 września 2017 r. - 25 stycznia 2018 r.

Nabór będzie miał ograniczony zakres tematyczny. Szczegóły są dostępne w załączniku. (PDF 199 KB)

Warunki konkursu, plan szkoleń dla wnioskodawców i dokumenty aplikacyjne są w trakcie przygotowania i będą opublikowane najpóźniej w momencie otwarcia naboru.

Zapraszamy do częstego odwiedzania oficjalnej strony programu, prowadzonej przez Wspólny Sekretariat (Wiedeń).

O programie Interreg Europa Środkowa

  • Zasięg terytorialny: Austria, Chorwacja, Czechy, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry, wybrane regiony Włoch i Niemiec.
  • Partnerzy: władze centralne, JST wszystkich szczebli, instytucje publiczne, podmioty i firmy prywatne z osobowością prawną, instytucje międzynarodowe.
  • Projekty dotyczą kluczowych wyzwań i możliwości obszaru Europy Środkowej.
  • Priorytety: innowacje, w tym m.in. społeczne, zwiększenie konkurencyjności, strategie niskoemisyjne, zasoby naturalne i kulturowe, powiązania transportowe.

Przykład projektu z polskim udziałem 

Projekt FORGET HERITAGE dotyczy nieużywanych budynków zabytkowych (dawne fabryki, szpitale, szkoły, koszary itp.), zlokalizowanych we Włoszech, Słowenii, Niemczech, Polsce, Chorwacji, Czechach i Węgrzech. Stanowią one element historii społeczności lokalnych, jednak pamięć o nich zanika, a same budynki wywierają negatywny wpływ na tereny je otaczające, tworząc „luki urbanistyczne”.

Celem partnerów jest opracowanie innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań służących ochronie i waloryzacji dziedzictwa kulturowego Europy Środkowej, podnoszących jego wartość ekonomiczną. Przykładowo, modeli zarządzania współpracą publiczno – prywatną poprzez powoływanie spółek działających w obszarze kultury i sektora kreatywnego.

W projekcie uczestniczą miasta Bydgoszcz oraz Warszawa.

  • Informacje o programie po polsku
  • Polski Krajowy Punkt Kontaktowy: Ministerstwo Rozwoju, Departament Współpracy Terytorialnej, Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej w Katowicach, tel. 32 253 90 08.