Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Szóste posiedzenie Komitetu Monitorującego Interreg Polska-Saksonia

8 lutego 2017 r. w Zittau (Niemcy) odbyło się szóste posiedzenie Komitetu Monitorującego dla programu współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020.

Komitet zatwierdził do dofinansowania projekt drogowy pt. „Modernizacja dróg wojewódzkich nr 354 na odcinku Turoszów-Sieniawka i nr 352 na odcinku Zatonie-Bogatynia wraz z ulicą Schrammstraße w Zittau” (kwota dofinansowania z EFRR ponad 5,6 mln euro). Tym samym kwota środków przeznaczona (alokacja) na oś Mobilność regionalna została wyczerpana.

Ponadto Komitet przyjął plan działań informacyjno-promocyjnych i harmonogram naborów na rok 2017 (w drugiej połowie roku odbędą nabory w I, III oraz IV osi). W trakcie posiedzenia przedstawiono również wyniki ewaluacji systemu oceny i wyboru projektów w programie.

Kolejne posiedzenie Komitetu odbędzie się 15-16 maja 2017 r.