Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Szkolenie i konsultacje pomysłów projektowych w INTERREG Region Morza Bałtyckiego – Ryga, 18-19 października 2017 r.

materiały informacyjno-szkoleniowe Interreg

Seminarium informacyjne na temat trzeciego naboru projektów standardowych odbędzie się w Rydze, na Łotwie 18 i 19 października 2017 r. Jest ono adresowane do potencjalnych wnioskodawców projektów w trzecim naborze programu Interreg Region Morza Bałtyckiego (Baltic Sea Region) ze szczególnym nastawieniem na zachęcenie instytucji do udziału w projektach po raz pierwszy. Razem z ogólnymi informacjami o programie zostaną przedstawione oczekiwania względem projektów współpracy składanych w nadchodzącym naborze.

Uczestnicy spotkania dowiedzą się, jak przygotować wniosek projektowy i strategię projektu, jak utworzyć właściwe dla projektu konsorcjum partnerskie, jak przygotować plan pracy, budżet i jak prowadzić działania komunikacyjne. Zostaną również przedstawione procedury w przypadku objęcia części działań projektowych pomocą publiczną. Bardzo cenne dla wnioskodawców będą również doświadczenia płynące z dwóch dotychczasowych naborów a także zasady zmienionej procedury aplikacyjnej.

Wydarzenie to jest szansą na znalezienie partnera do przygotowywanych projektów – będzie można powiesić w wyznaczonym miejscu pomysł na projekt i zbierać dane kontaktowe od przedstawicieli zainteresowanych instytucji.

Podczas drugiego dnia spotkania (19.10.2017 r.) Wspólny Sekretariat programu zapewnia konsultacje pomysłów na projekt, które można przeprowadzić po wcześniejszym zgłoszeniu.

Rejestracja na spotkanie (na głównej stronie programu) będzie trwać do 3 października br.

Więcej informacji o wydarzeniu, w tym program spotkania oraz formularz do opisania pomysłów na projekt, celem konsultacji z ekspertami ze Wspólnego Sekretariatu, dostępne są na stronie

Konsultacje pomysłów projektowych z ekspertami Wspólnego Sekretariatu będzie można przeprowadzić również w Polsce 30 listopada 2017 r. podczas seminarium informacyjnego – szczegóły tego spotkania zostaną ogłoszone na stronie EWT pod koniec września br.