Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Szkolenia dla wnioskodawców programu Brandenburgia-Polska

W związku z otwartym naborem wniosków o dofinansowanie projektów w priorytecie IV Integracja mieszkańców i współpraca administracji, Wspólny Sekretariat Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 organizuje warsztaty poświęcone:

  • specyficznym wymogom dla bieżącego naboru,
  • kwalifikowalności wydatków,
  • wypełnianiu wniosku elektronicznego.

Warsztaty odbędą się 26.09.2017 roku (w języku niemieckim) i 28.09.2017 roku (w języku polskim) od godz. 9.00 w Domu Bolfrasa, Bischofstrasse 1a we Frankfurcie nad Odrą.

Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego prosimy o rejestrację tylko jednej osoby z danej organizacji.

Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie internetowej programu.