Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Spotkanie otwierające projekt "Healing Places"

Główny Instytut Górnictwa – partner wiodący międzynarodowego projektu "Healing Places" - 29 maja 2019 r. – rozpoczął w Katowicach trzydniowe spotkanie robocze służące omówienie działań wykonywanych przez poszczególnych partnerów z Włoch, Czech, Słowenii, Chorwacji, Polski i Węgier.

uczestnicy spotkania

 

Naturalne złoża wód mineralnych i gorących źródeł są dobrze znane w Europie Środkowej. Ich lecznicze właściwości są od dawna wykorzystywane. Stanowią też ważny czynnik napędzającymi gospodarkę lokalną i regionalną w sektorach opieki zdrowotnej, odnowy biologicznej i turystyki. Jednak wspólnym wyzwaniem jest zrównoważone zarządzanie wodami mineralnymi i termalnymi, które z jednej strony stanowią podstawę istnienia uzdrowisk, aż drugiej strony są przedmiotem różnych zagrożeń i presji związanych z rozwojem gospodarczym i miejskim, turystyką masową itp.

Projekt "Healing Places" ma na celu bardziej zrównoważony rozwój uzdrowisk poprzez ochronę unikalnych zasobów, które stanowią ich podstawę. Partnerzy poszerzą wiedzę i świadomość w zakresie wpływu różnych czynników na podziemne złoża wody, budując wielopoziomowe i terytorialne modele zarządzania naturalnymi zasobami uzdrowisk. Kluczowym elementem projektu będzie budowa wspólnego, innowacyjnego i internetowego narzędzia do oceny zagrożeń i presji na złoża wody mineralnej i gorącej.

Projekt jest współfinansowany z transnarodowego programu Interreg Europa Środkowa.