Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Materiały z Krajowego Seminarium Informacyjnego na temat 3. naboru projektów w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego

seminarium_IBSR

 

Ministerstwo Rozwoju, we współpracy ze Wspólnym Sekretariatem, zorganizowało 30 listopada 2017 r. w Warszaiwe Krajowe Seminarium Informacyjne. 12 polskich instytucji skorzystało z konsultacji pomysłu na projekt z ekspertami ze Wspólnego Sekretariatu programu IBSR. W wyniku tych konsultacji wnioskodawcy uzyskają kod dostępu do systemu BAMOS, w którym składane są pełne wnioski projektowe.

Taka konsulacja w trakcie trwającego naboru projektów w priorytetach 1-3 jest obowiązkowa.

Krajowy Punkt Kontaktowy przestawił główne informacje o programie i projektach transnarodowych, pracownicy Wspólnego Sekretariatu z Rostocku omówili zasady trzeciego naboru, a przedstawiciel Centrum Projektów Europejskich (polski kontroler wydatków w projektach) wyjaśnił jakie wydatki można ponosić w projekcie i jakie są dopuszczalne metody obliczania kosztów pracy pracowników. Partnerzy realizowanych projektów inspirowali do zaangażowania się w nowe projekty. Po spotkaniu możliwe były konsultacje z Kontrolerem oraz Krajowym Punktem Kontaktowym. 

Poniżej zamieszczamy prezentacje ze spotkania:

Informacje o programie Interreg Region Morza Bałtyckiego (PDF 2 MB)

Zasady 3. naboru projektów oraz nabór na Platformy Projektowe (PDF 2 MB)

Kwalifikowalność wydatków w projektach oraz zasady rozliczania (PDF 857 KB)

Prezentacje realizowanych projektów:

InnoFruit (PDF 6 MB)

BaltSe@nior (PDF 16 MB)

Baltic TRAM (PDF 843 KB)