Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Skorzystaj ze środków na mikroprojekty na polsko-słowackim pograniczu

Od 9 lutego do 13 kwietnia 2018 roku do godziny 15:00 potrwa trzeci nabór mikroprojektów w programie Interreg V-A Polska – Słowacja.

Środki są dostępne w następujących priorytetach:

1 Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza

3 Rozwój edukacji transgranicznej i uczenie się przez całe życie  

Za organizację i przeprowadzenie naboru mikroprojektów po polskiej stronie odpowiada Stowarzyszenie „Region Beskidy”. Szczegółowe warunki naboru, informacje na temat sposobu składania wniosków oraz plan szkoleń i konsultacji są dostępne na stronie Stowarzyszenia.