Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Projekt Interreg Europa Eco-Cicle - turystyka rowerowa na obszarach cennych przyrodniczo

Projekt Eco-Cicle łączy promocję oraz rozwój zrównoważonej turystyki i mobilności na obszarach cennych przyrodniczo. W projekcie współpracują partnerzy z Hiszpanii, Niemiec, Słowenii, Włoch, Belgii i Polski.

Zasoby województwa kujawsko-pomorskiego to między innymi dziesięć parków krajobrazowych oraz istniejąca, jednak wymagająca modernizacji infrastruktura rowerowa. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego współpracuje z podmiotami regionalnymi i tworzy wspólny produkt turystyczny. Dzięki temu przyczynia się do rozwojueko-turystyki i gospodarki lokalnej, szczególnie na terenach słabiej zurbanizowanych.

Na potrzeby zarządzania produktem turystycznym przez wielu partnerów Urząd korzysta z praktyki Cycling Network - Grüner Ring Leipzig - stowarzyszenia regionalnego, które współpracuje m.in. z samorządami lokalnymi i działa w obszarze zrównoważonego rozwoju turystki naturalnej, w tym szczególnie zajmuje się rozwojem szlaków rowerowych wokół Lipska. W perspektywie długofalowej władze regionalne zamierzają wykorzystać doświadczenie największego stowarzyszenia rowerowego w Niemczech – ADFC, które realizuje system certyfikacji jakości zakwaterowania dla turysty rowerowego Bett + Bike (wymogi to m.in. oferta jednego noclegu, miejsce do przechowywania sprzętu, suszarnia, dostępne podstawowe narzędzia do napraw itp.). Dla pozostałych partnerów projektu inspirujący jest przykład zarządzania ruchem turystycznym w Puszczy Białowieskiej, gdzie dzięki uproszczonej procedurze na granicy z Białorusią turyści nie mają kłopotów z eksplorowaniem tego obszaru.  

W ramach projektu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, we współpracy z gminami, starostwami powiatowymi, nadleśnictwami, bydgoskim oddziałem GDDKiA i PGW Wody Polskie, przeprowadził kompleksowy audyt odcinka Wiślanej Trasy Rowerowej, w tym wizje lokalne alternatywnych przebiegów i korekt trasy. Wnioski z audytu posłużą też do przygotowywania kolejnych projektów w regionie. Ponadto wspólnie z samorządowcami przygotowano także rekomendacje dotyczące opracowania przebiegu tras EuroVelo 2 i EuroVelo 9 w województwie kujawsko-pomorskim.