Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Projekt AMIIGA przygotowuje inwestycje pilotażowe

Międzynarodowy projekt AMIIGA, którego pełna nazwa to Zintegrowane zarządzanie jakością wód podziemnych w miejskich obszarach funkcjonalnych (ang. Integrated Approach to Management of Groundwater quality In functional urban Areas ) rozpoczął się 1 września 2016 r. Jest współfinansowany z programu INTERREG Europa Środkowa.

Na czym polega projekt?

Projekt obejmuje zarówno opracowanie i adaptację narzędzi i modeli analitycznych przepływu zanieczyszczeń w skali obszarów funkcjonalnych oraz naturalnych procesów samooczyszczania się wód podziemnych, pilotażowe działania inwestycyjne, jak i wypracowanie wspólnej strategii zarządzania wodami podziemnymi i ich ochrony.

Obecnie trwają prace we wszystkich pakietach zadaniowych, w tym przygotowanie akcji pilotażowych oraz spotkania tzw. Regionalnych Grup Wdrożeniowych (ang. Regional Implementation Group RIG) na rzecz wypracowania planów zarządzania wodami podziemnymi, czyli narzędzi do wspierania decyzji i zrównoważonego planowania w obszarze wód podziemnych. Pierwsze spotkanie RIG w regionie odbyło się 8 czerwca br. w Katowicach w siedzibie Głównego Instytutu Górnictwa – partnera wiodącego projektu.

Spotkanie w ramach projektu

Projekt AMIIGA zrealizuje siedem akcji pilotażowych – inwestycji w wyznaczonych regionach charakteryzujących się zanieczyszczeniem wód podziemnych. Rodzaj i zakres inwestycji uzależniony jest od potrzeb wynikających ze stopnia skażenia wód podziemnych w danym regionie.

Pilotaż w Polsce

W Polsce zaplanowano instalację pilotażową w dolinie Potoku Wąwolnica w Jaworznie, która polegać będzie na odcięciu dróg migracji trwałych zanieczyszczeń organicznych do wód podziemnych i powierzchniowych za pomocą biobariery remediacyjnej. Dotychczasowe prace to m.in.: pobór prób wody podziemnej w celu dokładnego określenia stężenia zanieczyszczeń i ich rozprzestrzeniania się na badanym obszarze.

5-7 czerwca br. zorganizowano prace terenowe przy współudziale partnerów z Politechniki w Mediolanie, Uniwersytetu w Libercu, Miasta Jaworzna oraz Głównego Instytutu Górnictwa. Równocześnie z pracami merytorycznymi, ciągle realizowane są działania informacyjne na temat projektu.

Poza stroną internetową projektu, utworzone zostały: grupa dyskusyjna oraz profil na LinkedIn (AMIIGA Project).

Osoby zainteresowane otrzymywaniem regularnych informacji o projekcie zachęcamy do zarejestrowania się do newslettera poprzez stronę internetową projektu.  

dolina Potoku Wąwolnica w Jaworznie