Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Program Południowy Bałtyk szuka Kierownika Wspólnego Sekretariatu

Wspólny Sekretariat programu w Gdańsku obecnie poszukuje kierownika Sekretariatu. 

Zadania

Nowozatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za funkcjonowanie instytucji oraz koordynację pracy jej pracowników.

Przyszły kierownik będzie nadzorował działalność Sekretariatu pod kątem jej zgodności z regulacjami unijnymi, prawem krajowym i przepisami zawartymi w dokumentach programowych.

Wymagania

Poszukujemy osoby, która zapewni wykonywanie wszystkich zadań zleconych Sekretariatowi w sposób rzetelny i terminowy, z zachowaniem wysokiej jakości usług. Z tego względu nowozatrudniona osoba powinna posiadać cechy świetnego lidera zespołu, dobrze zorganizowanego menagera oraz skutecznego negocjatora.

Nowy kierownik musi także umiejętnie działać w sytuacjach nagłych i stresujących. Wspólny Sekretariat daje możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji poprzez pracę z profesjonalnym i otwartym zespołem, w międzynarodowym środowisku.

Zgłoszenia

Aplikację w języku angielskim (CV, list motywacyjny, kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje) należy przesłać na adres: rekrutacja@cpe.gov.pl do 15 września 2017 r.

Pełne ogłoszenie jest dostępne na stronie programu Południowy Bałtyk

Więcej informacji na temat naboru udziela Pani Justyna Byczek, e-mail: justyna.byczek@cpe.gov.pl

* * * 

Wspólny Sekretariat programu Interreg Południowy Bałtyk to kluczowa instytucja zajmująca się realizacją programu. Program Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 wspiera transgraniczną współpracę i wzmacnia zrównoważony rozwój regionu Południowego Bałtyku. Wspólne działania zwiększają potencjał przybrzeżnych regionów Polski, Niemiec, Danii, Szwecji i Litwy oraz integrują mieszkańców i instytucje.