Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Program Polska-Białoruś-Ukraina: znamy wyniki pierwszego etapu naboru

W Warszawie obradowała komisja wyboru projektów programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 od 14 do 15 marca 2017 r. Dokonano oceny 600 koncepcji projektów złożonych w ramach pierwszego naboru wniosków w ramach celów tematycznych: dziedzictwo i bezpieczeństwo.

Przedstawiciele władz centralnych i regionalnych z trzech państw wchodzących w skład Komisji rekomendowali do drugiego etapu konkursu wszystkie pozytywnie ocenione koncepcje: 162 projekty w zakresie dziedzictwa (PDF) oraz 172 dotyczące bezpieczeństwa (PDF).

Wartość wnioskowanego dofinansowania projektów zaproszonych do kolejnego etapu naboru to ponad 538 mln euro (247 mln euro na cel dziedzictwo i 291 mln na cel bezpieczeństwo). Wśród rekomendowanych projektów jest 195 inicjatyw polsko-ukraińskich, 114 polsko-białoruskich oraz 25 trójstronnych.

Ze względu na ogromne zainteresowanie wnioskodawców tematyką naboru Wspólny Komitet Monitorujący programu zdecydował o zwiększeniu środków dostępnych w naborze.

"Cieszę się, że nasi partnerzy wsparli propozycję Ministerstwa Rozwoju, aby, w związku z dużą liczbą bardzo dobrych wniosków, maksymalnie zwiększyć pulę dostępnych środków dla tych dziedzin. Oznacza to, że więcej projektów będzie mogło liczyć na uzyskanie dofinansowania w tym naborze. Dziękuję wszystkim zaangażowanym stronom: polskiej, białoruskiej i ukraińskiej. Mam nadzieję, że dotychczasowe decyzje spotkają się z pozytywnym odbiorem przez wnioskodawców" – powiedział wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak. 

Kwota wzrosła z ok. 28 mln euro do ok. 56 mln euro (z ok. 13,5 mln euro do ok. 27 mln euro na cel dziedzictwo i z 14,5 mln euro do ponad 29 mln euro na cel bezpieczeństwo). 

"Doskonale zdaję sobie sprawę, że pieniędzy jest wciąż znacznie mniej niż potrzeb. Duża liczba złożonych projektów udowadnia, że jest ciągle wiele istotnych problemów do rozwiązania na obszarze pogranicza" – dodał wiceminister.

Rekomendowane projekty charakteryzuje wysoka jakość przygotowania. W ramach celu dziedzictwo do kolejnego etapu naboru przeszło 46% nadesłanych projektów, a w celu tematycznym bezpieczeństwo - aż 69% złożonych koncepcji. 

Wśród partnerów projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego najwięcej jest samorządów lokalnych i regionalnych. O środki ubiegają się także organizacje pozarządowe, instytucje edukacyjne i kulturalne oraz religijne. Samorządy lokalne były również najbardziej aktywne w ramach celu bezpieczeństwo. Koncepcje projektowe złożyły także: instytucje ochrony zdrowia, organizacje pozarządowe, edukacyjne oraz jednostki strażackie.

Wnioskodawcy zostaną w najbliższych dniach pisemnie poinformowani o wynikach naboru. Ci, których projekty zostały rekomendowane do drugiego etapu naboru, zostaną poproszeni o przesłanie pełnych wniosków aplikacyjnych z wymaganymi załącznikami. Planowany termin ich składania przypada na koniec czerwca.

Decyzje o wyborze projektów do dofinansowania zapadną jesienią 2017 r. dla celu tematycznego dziedzictwo, a później w zakresie bezpieczeństwa.

"Będziemy w dalszym ciągu wspierać wnioskodawców, którzy zostaną zaproszeni do złożenia pełnych wniosków o dofinansowanie" – zapewnia Adam Hamryszczak.
"Planujemy kolejną serię szkoleń i konsultacji. Zachęcam więc do śledzenia strony www.pbu2020.eu. O sukcesie będą decydować detale, więc niezbędna jest dalsza intensywna praca nad projektami, aby zwiększyć szanse na pozyskanie dotacji na realizację projektu. Dofinasowanie otrzymają wyłącznie najlepsze projekty".

Dziedzictwo - wnioskowane dofinansowanie (JPG 35 KB)

Bezpieczeństwo - wnioskowane dofinansowanie (JPG 108 KB)

Wyniki I etapu naboru (PDF 378 KB)