Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Program Polska - Białoruś - Ukraina podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy

Przedstawiciele programu Polska-Białoruś-Ukraina już po raz drugi wzięli udział w XXVIII Forum Ekonomicznym w Krynicy. Forum odbyło się między 4 a 6 września pod hasłem „Europa wspólnych wartości czy Europa wspólnych interesów?”

5 września miał miejsce panel poświęcony współpracy na pograniczu Polski, Białorusi i Ukrainy. O swoich doświadczeniach w tym zakresie opowiedziały panie Maria Koc - wicemarszałek Senatu RP, Ewa Leniart - wojewoda podkarpacki, Janina Ewa Orzełowska - wicemarszałek województwa mazowieckiego, Dina Gonczarowa - dyrektor wykonawczy Międzynarodowego Centrum Pomocy Technicznej Unii Europejskiej w Republice Białorusi oraz Halyna Lytvyn - dyrektor wykonawczy Euroregionu Karpaty – Ukraina. Uczestniczki panelu opowiedziały o osiągnięciach w sferze ochrony materialnego i duchowego dorobku kulturalnego pogranicza oraz o perspektywach dalszej sąsiedzkiej współpracy. Ponadto zaprezentowano film przybliżający sukcesy programu Polska-Białoruś-Ukraina, świętującego w tym roku piętnastolecie swojej działalności.

W ramach konferencji „Europa Karpat” zostały nagrodzone dwa projekty zrealizowane w ramach programu. Jednym z nich jest projekt „Utworzenie Polsko-Ukraińskiego Centrum Hodowli i Promocji Konia Huculskiego”. Nagrodę odebrał Władysław Brejta – prezes Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki – PIB Odrzechowa, przedstawiciel przedsięwzięcia, a wręczył ją dyrektor Centrum Projektów Europejskich Leszek Buller. Druga nagroda - nagroda specjalna - została wręczona przez Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego projektowi „Promocja wspólnego dziedzictwa historyczno-kulturalnego Polski i Ukrainy – Twierdzy Przemyśl”. Nagrodę odebrał Dawid Lasek, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Euroregion Karpacki – Polska.

Podczas Forum Ekonomicznego można było także porozmawiać z ekspertami programu przy stoisku Centrum Projektów Europejskich, które było w Pawilonie Nowy Dom Zdrojowy.

Uczestniczki panelu, od lewej: Lolita Gedo, Maria Koc, Ewa Leniart, Janina Ewa Orzełowska, Dina Gonczarowa, Halyna Lytvyn

Władysław Brejta – prezes Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki – PIB Odrzechowa z nagrodą

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński gratuluje Dawidowi Laskowi - wiceprezesowi zarządu Stowarzyszenia Euroregion Karpacki – Polska.

Uroczystość wręczenia nagród - zdjęcie z laureatami

Zdjęcia pochodzą z zasobów programu Polska - Białoruś - Ukraina.