Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Prezentacje ze spotkania nt. trzeciego naboru projektów w programie Interreg Europa Środkowa

10 stycznia 2018 roku Krajowy Punkt Kontaktowy zorganizował w sali im. Grażyny Gęsickiej (ul. Wspólna 2/4, Warszawa) spotkanie dotyczące trzeciego naboru projektów w programie Interreg Europa Środkowa. Przedstawiciele Centrum Projektów Europejskich (Krajowego Kontrolera) oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawili informacje pomocne w przygotowywaniu wniosków projektowych oraz odpowiadali na pytania dotyczące m.in. zakresu tematycznego, struktury partnerstwa, budżetu i raportowania, pomocy publicznej. Pomysłodawcy projektów mieli możliwość omówienia z pracownikami Ministerstwa Rozwoju oraz Kontrolera Krajowego zakresu planowanych w projekcie prac.

Prezentacje ze spotkania:

Trzeci nabór projektów w programie Interreg Europa Środkowa (PDF 2 MB)

Linie budżetowe i raportowanie wydatków w programie Interreg Europa Środkowa (PDF 634 KB)