Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Ponad 13 mln euro na projekty z zakresu dziedzictwa historycznego, naturalnego i kulturowego w Programie Polska-Rosja

17-18 stycznia 2019 roku w Swietłogorsku w Obwodzie Kaliningradzkim odbyło się posiedzenie Wspólnego Komitetu Monitorującego programu Polska-Rosja.

Komitet zdecydował o przyznaniu 12 projektom ok. 13,7 mln euro ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Federacji Rosyjskiej. Wybrane przedsięwzięcia dotyczą współpracy w zakresie ochrony dziedzictwa historycznego, naturalnego i kulturowego na polsko-rosyjskim pograniczu.

Projekty, które zostały wybrane to:

 • Muzea ponad granicami. Etap II (Beneficjent wiodący: Muzeum „The Friedland Gate”)
 • Baltic Odyssey - Tworzenie wspólnego obszaru historycznego i kulturowego (Beneficjent wiodący: gmina Zelenogradsk)
 • Razem – współpraca kulturalna na polsko-rosyjskim pograniczu (Beneficjent wiodący: Ełckie Centrum Kultury)
 • 15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary i legendy (powiat olecki)
 • Turystyka bez granic – szlakami turystycznymi na obszarach transgranicznych Rosji i północno-wschodniej Polski  (Beneficjent wiodący: Stowarzyszenie Gmin „Polskie zamki gotyckie”)
 • Rozwój turystyki transgranicznej w powiecie szczycieńskim i Rejonie Swietłogorskim (Beneficjent wiodący: powiat szczycieński)
 • 2 statki - wspólne morze. Sołdek i Vityaz: dziedzictwo morskie Polski i Rosji (Beneficjent wiodący:  Museum of the World Ocean)
 • Połączeni bursztynem. Wspólne działania w celu udostępnienia bursztynowego dziedzictwa (Beneficjent wiodący: Muzeum Gdańska)
 • Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Laduszkin (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego (Beneficjent wiodący: gmina Laduszkin)
 • Olsztynek - Kaliningrad - od wspólnej historii do przyszłego partnerstwa (Beneficjent wiodący: MAUK Zoo w Kaliningradzie)
 • Giżycko i Sowieck - współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego (Beneficjent wiodący: gmina Giżycko)
 • Czar Północy – rozwój wspólnej turystyki festiwalowej Olecka i  Gusiewa (Beneficjent wiodący:  Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Garbate”).

 Szczegółowe informacje na temat wybranych projektów zostaną wkrótce zamieszczone na stronie programu

Członkowie Wspólnego Komitetu Monitorującego, Swietłogorsk, 17-18 stycznia 2019

Fot. Wspólny Sekretariat Techniczny