Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Polsko-słowacka współpraca transgraniczna – kolejny nabór mikroprojektów

5 września 2017 roku Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska wraz Wyższą Jednostką Terytorialną w Preszowie uruchomiło nabór mikroprojektów w Programie Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. 

Wnioski o dofinansowanie mikroprojektów można składać w 1. priorytecie "Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza". 

Szacowana wartość środków dostępnych w naborze wynosi 2 159 595,42 euro.

Termin składania wniosków upływa 15 listopada 2017 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na przełomie I i II kwartału 2018 r.

Szczegółowe informacje na temat trwającego naboru można uzyskać na stronach:

Informacje na temat programu i realizowanych przedsięwzięć są dostępne na oficjalnej stronie programu Interreg Polska - Słowacja.