Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Ostatni konkurs w programie Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska!

13 stycznia 2020 roku ruszył ostatni nabór wniosków o dofinansowanie w programie Interreg Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska. Konkurs potrwa do 25 lutego 2020 roku. Do rozdysponowania jest 800 tys. euro.

Nabór jest otwarty dla międzynarodowych przedsięwzięć dotyczących rozszerzenia wspólnej oferty kształcenia ogólnego i zawodowego na polsko-niemieckim pograniczu. Poszukujemy polsko-niemieckich projektów, które mogą być realizowane w okresie od 1 września 2020 roku do 30 czerwca 2022 i nie obejmują działań budowlanych.

W szczególności będą finansowane działania, które przyczyniają się do likwidacji bariery językowej i tworzą transgraniczną ofertę edukacyjną, obejmującą zarówno kształcenie wczesnodziecięce, jak i naukę przez całe życie. Poza tym wsparcie zostanie przekazane na inicjatywy zwiększające liczbę osób korzystających z instytucji edukacyjnych, które posiadają wspólną ofertę oraz wspierają zatrudnienie.

Z dofinansowania mogą skorzystać m.in.:

  • jednostki administracji państwowej, regionalnej i lokalnej, stowarzyszenia tych jednostek i instytucje im podległe,
  • Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej,
  • instytucje edukacyjne, szkoły wyższe, podmioty naukowe i edukacyjne,
  • osoby prawne pożytku publicznego (np. stowarzyszenia, zrzeszenia, fundacje),
  • podmioty prowadzące instytucje kształcenia zawodowego,
  • organizacje pozarządowe. 

Szczegóły dotyczące warunków naboru znajdują się na stronie programu lub na Portalu Funduszy Europejskich.

W II połowie 2020 roku Komitet Monitorujący podejmie decyzję, które projekty otrzymają dofinansowanie.

Dodatkowych informacji dotyczących programu Interreg Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska udzielają pracownicy Wspólnego Sekretariatu oraz Punktów Kontaktowych.

W Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej informacji o programie udziela Katarzyna Oszczypała, e-mail: Katarzyna.Oszczypala@mfipr.gov.pl.