Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Nowy konkurs w programie Meklemburgia-Pomorze Przednie-Brandenburgia-Polska

Do 7 maja 2019 roku potrwa konkurs dla projektów w obszarze „Współpraca transgraniczna”. W puli naboru jest 10,36 mln euro.

Z dofinansowania mogą skorzystać m.in.:

  • jednostki administracji państwowej, regionalnej i lokalnej, stowarzyszenia tych jednostek i instytucje im podległe,
  • Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej,
  • organizacje pozarządowe i osoby prawne pożytku publicznego.

Wnioski o dofinansowanie należy wypełnić w dwóch językach: polskim i niemieckim poprzez aplikację dostępną na stronie internetowej programu oraz dostarczyć w wersji papierowej do Wspólnego Sekretariatu w Löcknitz. Szczegóły dotyczące warunków naboru znajdują się na stronie programu lub na Portalu Funduszy Europejskich.

Komitet Monitorujący podejmie decyzję o przyznaniu dofinansowania projektom na posiedzeniu w październiku tego roku.

Dodatkowych informacji dotyczących programu Interreg Meklemburgia-Pomorze Przednie-Brandenburgia-Polska udzielają pracownicy Wspólnego Sekretariatu, Punktów Kontaktowych oraz pracownicy Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju: