Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Nowy konkurs dla projektów w programie Republika Czeska - Polska

W Programie Współpracy Transgranicznej INTERREG Republika Czeska - Polska rozpoczął się nabór projektów w obszarze Edukacja i kwalifikacje.

Wspierane będą projekty, których celem jest poprawa pozycji osób wchodzących na transgraniczny rynek pracy i zapobieganie bezrobociu, m.in. poprzez:

  • zwiększenie efektywności systemów edukacyjnych,
  • wspólne przygotowanie i realizację kursów, zajęć praktycznych oraz programów nauczania,
  • realizację transgranicznych wymian uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów i pracowników pedagogicznych między placówkami oświatowymi,
  • działania systemowe w dziedzinie edukacji (wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych, realizacja staży zawodowych i praktyk w podmiotach gospodarczych).

Potencjalni beneficjenci to:

  • władze publiczne, ich związki i stowarzyszenia,
  • organizacje powołane przez władze publiczne,
  • instytucje systemu oświaty i szkoły wyższe,
  • izby, stowarzyszenia, związki i organizacje samorządu gospodarczego i zawodowego,
  • organizacje pozarządowe,
  • Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.

Środki programowe przeznaczone na nabór to 4,1 mln EUR. Nabór jest dwuetapowy: propozycje projektowe należy złożyć do Wspólnego Sekretariatu do 15 kwietnia 2019 roku, natomiast pełne wnioski projektowe - do 30 września 2019.

Informacje o naborze (w tym o szkoleniach i konsultacjach dla wnioskodawców) będą zamieszczane na stronie Wspólnego Sekretariatu.