Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Nowe projekty na pograniczu lubusko-brandenburskim

8-9 października br. w Gubinie Komitet Monitorujący programu Interreg Brandenburgia – Polska zdecydował o rozdzieleniu ostatnich środków dostępnych w programie.

Dofinansowanie w wysokości 8,11 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzymało 17 projektów z zakresu integracji mieszkańców i współpracy administracji, edukacji oraz mobilności.

Najwięcej środków przeznaczono na wsparcie współpracy medycznej, wspólne działania jednostek naukowych w zakresie nowych technologii (sektor kosmiczny oraz budowa lekkich konstrukcji) czy rozwój partnerstw na poziomie dwumiast i euroregionów.

Pozostałe projekty dotyczą zwiększania atrakcyjności kształcenia zawodowego rzemieślników, edukacji w zakresie zarządzania energią oraz szkolenia ratowników medycznych. KM przyznał również środki na opracowanie i pilotażowe wdrożenie nowych ułatwień dla pasażerów podróżujących transgranicznie pociągami regionalnymi.