Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Konkurs dla mikroprojektów z obszaru dziedzictwa w programie Polska-Białoruś-Ukraina

Konkurs potrwa od 15 listopada 2019 roku do 15 stycznia 2020 roku. Nabór jest otwarty dla projektów z małym budżetem (mikroprojekty) dotyczących promocji lokalnej kultury i historii oraz promocji i zachowania dziedzictwa naturalnego. 

O dofinansowanie przedsięwzięć mogą ubiegać się tylko organizacje non-profit (jednostki budżetowe, samorządy, organizacje pozarządowe itp.). Projekty mogą otrzymać dotacje od 20 000 do 60 000 EUR. Każdy mikroprojekt musi mieć charakter transgraniczny i być realizowany przez partnerów z Polski i Białorusi lub Ukrainy.

Całkowita alokacja konkursu wynosi (co najmniej) 1 286 000 EUR. Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć na stronie internetowej programu.