Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Kolejne polsko-czeskie projekty współpracy transgranicznej zatwierdzone przez Komitet Monitorujący

22 i 23 listopada 2017 r. w Hradec Kralove odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska.

Członkowie Komitetu zatwierdzili projekty:

  • w osi priorytetowej 3 Edukacja i kwalifikacja: 6 projektów na łączną kwotę 2 278 000 euro.

    Projekty dotyczą podnoszenia kompetencji przyszłych absolwentów w celu zwiększenia zatrudnienia na transgranicznym rynku pracy.

  • w osi priorytetowej 4 Współpraca instytucji i społeczności: 22 projekty na kwotę 5 821 000 euro.

    Najlepiej ocenionym projektem jest "Brama do świata zbiorów". Głównym celem tej inicjatywy jest długofalowa współpraca Muzeum Czeskiego Raju w Turnovie i Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. Muzea będą przygotowywać wspólne wystawy po obu stronach granicy, wymieniać doświadczenia z zakresu merytorycznej pracy w muzeach, digitalizować wybrane zbiory oraz wydawać publikacje prezentujące zbiory muzeów partnerskich.


Komitet Monitorujący przyjął także m.in. zmiany w Metodologii kontroli i oceny projektów, ​zmiany dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków, zmiany w Planie Ewaluacji Programu.

Przedstawiciel Euroregionów zaprezentował stan wdrażania Funduszu Mikroprojektów, który stanowi 20% budżetu Programu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Wspólnego Sekretariatu programu.