Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Interreg Południowy Bałtyk – ruszył kolejny nabór wniosków o dofinansowanie

Od 13 listopada 2017 r. można składać wnioski o dofinansowanie projektów w programie Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020. Konkurs potrwa do 20 grudnia br.

Dofinansowanie mogą otrzymać międzynarodowe przedsięwzięcia wspierające:

 • zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego i kulturowego - projekty muszą realizować jeden z wybranych celów: promocja zrównoważonej turystyki lub rozwój zielonych technologii
  /oś priorytetowa 2. Wykorzystanie potencjału środowiskowego i kulturowegoobszaru Południowego Bałtyku na rzecz niebieskiego i zielonego wzrostu/;
 • rozwój usług transportowych: rozwój sieci transportu multimodalnego, poprawę usług międzynarodowych sieci transportowych, rozwój zielonych technologii dla „czystego” transportu
  /oś priorytetowa 3. Poprawa łączności transgranicznej na rzecz funkcjonalnego obszaru w dziedzinie niebieskiego i zielonego transportu/;
 • rozwój międzynarodowych rynków pracy: działania mające na celu zmniejszenie bezrobocia, zwłaszcza wśród młodzieży, zapobieganie ucieczki pracowników z obszarów oddalonych od aglomeracji miejskich, rozwój wspólnych programów szkoleniowych, wymianę pracowników, staże międzynarodowe
  /oś priorytetowa 4. Wzmocnienie wydajności zasobów ludzkich na rzecz niebieskiej i zielonej gospodarki obszaru/.

Szczegóły dotyczące warunków naboru znajdują się na stronie programu Południowy Bałtyk.

Decyzję, które projekty otrzymają dofinansowanie, Komitet Monitorujący podejmie na posiedzeniu 24-25 kwietnia 2018 r. 

 

UWAGA:

Nabór jest zamknięty dla:

 • osi priorytetowej 1. (działanie 1.1. i 1.2) Wzmocnienie aktywności międzynarodowej oraz zdolności innowacyjnej sektorów niebieskiej i zielonej gospodarki Południowego Bałtyku; ­ 

oraz

 • osi priorytetowej 5. Zwiększenie zdolności współpracy podmiotów lokalnych na obszarze Południowego Bałtyku na rzecz niebieskiego i zielonego wzrostu. 

Dodatkowych informacji dotyczących programu Interreg Południowy Bałtyk udzielają pracownicy Wspólnego Sekretariatu oraz Punktów Kontaktowych.

W ramach Ministerstwa Rozwoju informacji o programie udzielają: Michał Korczak, e-mail: Michal.Korczak@mr.gov.pl oraz Magdalena Włodarczyk, e-mail: Magdalena.Wlodarczyk@mr.gov.pl.