Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Owocowe dni w Skierniewicach - projekt InnoFruit (Interreg Region Morza Bałtyckiego)

Dzień wiśniowy i Dzień brzoskwinowy przed nami - informacja o aktualnych seminariach i szkoleniach organizowanych w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach w ramach projektu InnoFruit jest dostępna na stronie Instytutu Ogrodnictwa.  

Projekt InnoFruit

Polska nazwa projektu: Doskonalenie nie technologicznych osiągnięć innowacyjnych oraz zdolności do innowacji sektora produkcji i przetwórstwa owoców w wybranych krajach regionu Morza Bałtyckiego.

Celem projektu jest rozwój potencjału sektora produkcji i przetwórstwa owoców w krajach bałtyckich poprzez wdrożenie popartych nauką innowacji. Projekt może przyczynić się do wzrostu konkurencyjności gospodarstw sadowniczych regionu w Europie i przynieść stabilność rynku owocowego na Łotwie, Litwie, w Polsce i w Szwecji. Stronę Polską w projekcie reprezentują Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach i Grupa Producentów Owoców la-SAD z Borzęcina. Osiągnięcie celu projektu odbywa się głównie poprzez:

- Wzajemną wymianę wiedzy i umiejętności pomiędzy partnerami projektu;

- Uzupełnienie kompetencji instytucji naukowych i doradczych, organizacji pozarządowych, grup producenckich, małych i średnich gospodarstw sadowniczych;

- Wprowadzenie na rynek nowych produktów wytworzonych z owoców mało znanych;  

- Opracowanie efektywnych narzędzi komunikacji pomiędzy nauką a praktyką oraz zwiększenie dostępności wyników badań dla praktyki sadowniczej poprzez stworzenie systemu poletek demonstracyjnych (demo plot) i gospodarstw demonstracyjnych (demo farm);

- Opracowanie zaleceń dla kształtowania polityki w sferze sektora owocowego.

W ramach projektu organizowane są wizyty studyjne i panele dyskusyjne, szkolenia, warsztaty, konferencje tematyczne, seminaria, pokazy, demonstracje i inne wydarzenia podnoszące kwalifikacje producentów owoców, doradców i przetwórców z krajów bałtyckich, a także uzupełniające wiedzę pracowników instytutów naukowych uczestniczących w projekcie. 

Degustacja nowych soków wytworzonych z owoców mało znanych, takich jak: żurawina, rokitnik, pigwowiec w Instytucie Ogrodnictwa w Babtai na Litwie.

Degustacja nowych soków wytworzonych z owoców mało znanych, takich jak: żurawina, rokitnik, pigwowiec w Instytucie Ogrodnictwa w Babtai na Litwie.

 

Pokaz maszynowego zbioru owoców w gospodarstwie demonstracyjnym na Łotwie.

Pokaz maszynowego zbioru owoców w gospodarstwie demonstracyjnym na Łotwie.

 

Szkolenie/warsztaty dla sadowników i ekspertów z Litwy i Łotwy przy poletkach demonstracyjnych w Sadzie Doświadczalnym w Dąbrowicach podczas wizyty studyjnej latem 2017 roku.

Szkolenie/warsztaty dla sadowników i ekspertów z Litwy i Łotwy przy poletkach demonstracyjnych w Sadzie Doświadczalnym w Dąbrowicach podczas wizyty studyjnej latem 2017 roku.