Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Wyzwania i cele dla programu Interreg na granicy polsko-niemieckiej - przeczytaj ekspertyzę dotyczącą współpracy po roku 2020

Zapraszamy do lektury dokumentu opracowanego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju. Autorami ekspertyzy są dr hab. Andrzej Raczyk oraz dr Sylwia Dołzbłasz, pracownicy Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Celem badania było m.in. wskazanie przyszłych obszarów tematycznych polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej. Bazę dla ekspertyzy stanowią istniejące dokumenty strategiczne i planistyczne oraz dotychczasowe doświadczenia w realizacji programów INTERREG wzdłuż Odry i Nysy Łużyckiej. Opracowanie zawiera szereg informacji podsumowujących dotychczasową polsko-niemiecką współpracę, a także rekomendacje dotyczące jej kształtowania po roku 2020.

Ekspertyza jest dostępna w zakładce Opracowania i analizy.