Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Drugi konkurs w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina

1 sierpnia 2018 roku rozpoczął się nabór wniosków dla mikroprojektów, które wspierają działania nieinwestycyjne w zakresie dziedzictwa.

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsięwzięcia mające na celu promocję współpracy, nawiązywanie nowych transgranicznych kontaktów i budowanie sąsiedzkich relacji w zakresie kultury lokalnej, historii oraz dziedzictwa naturalnego.

Pula środków przeznaczona na ten nabór wynosi 5,2 miliona euro. Wnioskowana kwota dofinansowania dla jednego mikroprojektu powinna mieścić się w przedziale między 20 000 a 60 000 euro.

O środki mogą ubiegać się organizacje non-profit m.in.:

  • jednostki administracji państwowej, regionalnej i lokalnej oraz instytucje im podległe,
  • organizacje pozarządowe, stowarzyszenia,
  • instytucje edukacyjne,
  • służby ratownicze,
  • jednostki naukowo-badawcze,
  • instytucje sportowe.

Wszystkie projekty muszą być realizowane wspólnie przez partnerów z Polski i Ukrainy i/lub Białorusi. Wnioski można składać do 31 października 2018 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru i programu dostępne są na stronie programu Polska - Białoruś - Ukraina.