Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Co program Interreg Europa może zrobić dla Ciebie?

Wspólny Sekretariat programu Interreg Europa (Lille, Francja) opracował podsumowanie przeprowadzonych dotychczas dwóch naborów wniosków. Dane statystyczne są dostępne na oficjalnej stronie programu, prowadzonej w języku angielskim przez Sekretariat.

Obecnie trwa trzeci nabór wniosków, który zakończy się 30 czerwca 2017 roku.

Ponadto Wspólny Sekretariat zachęca do wypełnienia ankiety, która pozwoli na ulepszenie oferty działań informacyjnych. Zainteresowanych prosimy o wypełnienie kwestionariusza on-line.

O programie współpracy Interreg Europa

  • zasięg terytorialny: UE, Norwegia, Szwajcaria
  • Celem programu jest poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego, szczególnie programów celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia (programy regionalne i krajowe), a w uzasadnionych wypadkach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.
  • Budżet programu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionlnego (EFRR) wynosi 359 mln euro.
  • Program wspiera wymianę doświadczeń i pogłębianie wiedzy wśród podmiotów regionalnych (władze i instytucje publiczne, podmioty prawa publicznego, prywatne podmioty non-profit z osobowością prawną). Instytucje z Unii Europejskiej, Norwegii i Szwajcarii mogą współpracować nad wybraną dziedziną polityki (np. tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności, wykorzystanie dziedzictwa kulturowego dla rozwoju ekonomicznego itp.). Rezultatem może być, przykładowo, opracowanie koncepcji nowego projektu do finansowania ze środków regionalnego lub krajowego programu operacyjnego (Regionalnego Programu Operacyjnego [RPO], Programu Polska Wschodnia, Programu Wiedza Edukacja Rozwój itp.), wprowadzenie zmiany w systemie zarządzania polityką lub programem w regionie (np. nowe metody oceny wniosków RPO, zmiany w systemie naboru projektów do RPO), wprowadzenie zmian o charakterze strategicznym (np. dodanie do programu nowego celu, zmiany strategii lub planów regionalnych, zmiany w otoczeniu prawnym etc.).
  • Tematyka programu obejmuje wzmacnianie badań naukowych, rozwój technologiczny i innowacje, zwiększanie konkurencyjności MŚP, wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach oraz ochronę środowiska i promowanie efektywnego gospodarowania zasobami. W programie funkcjonują także cztery tematyczne Platformy na rzecz pogłębiania wiedzy na temat polityk – bezpłatny zasób wiedzy, dostępny dla wszystkich zainteresowanych i zaangażowanych w politykę regionalną.
  • Programem zarządza region Hauts-de-France.

Dane kontaktowe w Polsce

W Polsce informacji o programie Interreg Europa udziela Krajowy Punkt Kontaktowy:
Ministerstwo Rozwoju
Departament Współpracy Terytorialnej
Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej w Katowicach
osoba do kontaktu: Anna Stol
Tel.: 32 253 90 08
E-mail: Anna.Stol@mr.gov.pl

Informacje o programie w języku polskim są dostępne w serwisie programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.