Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Beneficjenci postawili na edukację

21 beneficjentów ubiega się o 10,5 mln euro z programu Polska-Słowacja na dofinansowanie projektów z zakresu edukacji transgranicznej i transportu multimodalnego. Najwięcej wniosków zostało złożonych w obszarze edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie.

Ostatnie wnioski o dofinansowanie projektów na polsko-słowackim pograniczu można było składać w dwóch konkursach od 5 marca do 30 kwietnia. Na ten cel przeznaczono łącznie 15,5 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Beneficjenci złożyli 17 propozycji projektów dotyczących rozwoju edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie na kwotę 8,8 mln euro EFRR. Projekty te obejmują działania wspierające edukację na pograniczu i zwiększające szanse na dostosowanie kompetencji do potrzeb lokalnych pracodawców. Wśród zaplanowanych zadań są m.in. warsztaty dla studentów typu GAME JAM na kierunkach związanych z projektowaniem gier i multimediami, szkolenia dotyczące nowych metod identyfikacji i przeciwdziałania zagrożeniom środowiskowym, oferty rozwoju kwalifikacji zawodowych dla instruktorów narciarstwa, mechaników oraz osób zainteresowanych pracą w gastronomii, czy w usługach turystycznych. Jedna z propozycji skierowana jest do osób pracujących z seniorami i osobami z niepełnosprawnościami lub planującymi podjąć taką pracę.

Beneficjenci złożyli również 4 propozycje przedsięwzięć pobudzających rozwój ogólnodostępnego transportu pasażerskiego (multimodalnego), o łącznej wartości 1,7 mln euro EFRR. Są wśród nich punkty przesiadkowe „Parkuj i Jedź”, modernizacja wiat przystankowych, czy rozwiązania ułatwiające podróżowanie.

Środki, o które wnioskują beneficjenci, nie wyczerpują budżetu przeznaczonego na te konkursy. O tym, ile projektów ostatecznie otrzyma dofinansowanie zdecyduje Komitet Monitorujący programu, po przeprowadzeniu ich oceny.

Szczegółowe informacje o przebiegu oceny oraz wyniki poszczególnych jej etapów będą publikowane na stronie programu Polska-Słowacja.