Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Audyt szczecińskich oczyszczalni - projekt IWAMA

IWAMA

 

Celem zakończonego w kwietniu 2019 roku projektu IWAMA była poprawa gospodarki ściekowej w Regionie Morza Bałtyckiego poprzez podnoszenie kwalifikacji operatorów oczyszczalni ścieków, znajdowanie skutecznych rozwiązań w procesie oczyszczania ścieków, a także wdrażanie inwestycji pilotażowych w zakresie efektywności energetycznej i gospodarki osadowej. 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Szczecin był jednym z dwóch przedsiębiorstw wodociągowych z Polski biorących udział w projekcie IWAMA. Pozostali partnerzy i instytucje stowarzyszone pochodziły m.in. z Niemiec, Łotwy, Litwy, Estonii, Finlandii, Szwecji, a także z Rosji i Białorusi.

W ramach projektu IWAMA w oczyszczalniach ścieków Pomorzany i Zdroje w Szczecinie przeprowadzono audyty osadowe i audyty energetyczne. Próbki osadu pobrane na potrzeby audytu zostały poddane badaniom w laboratorium przy estońskim Uniwersytecie w Tartu. Audyt energetyczny polegał na zainstalowaniu specjalistycznej aparatury do pomiaru energii, a ostateczna analiza została przeprowadzona przez Politechnikę Berlińską. W oparciu o wyniki,  eksperci z obydwu uczelni opracowali uniwerslane narzedzia do przeprowadzenia samodzielnego audytu na dowolnym obiekcie oczyszczania sciekow.

W swoich zaleceniach audytorzy wskazali m.in. na możliwość znacznej oszczędności energii prowadzącej do niższych kosztów operacyjnych w przyszłości oraz odzyskiwania fosforu z popiołu po spaleniu osadu ściekowego. Projekt jest współfinansowany Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego INTERREG na lata 2014-2020.

Więcej informacji na stronie projektu.