Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

90 mln euro dofinansowania z UE na projekty transnarodowe

Na posiedzeniu Komitetu Monitorującego program Interreg Europa Środkowa rozstrzygnięto drugi nabór projektów. O dofinansowanie ubiegało się 211 transnarodowych projektów. Komitet zatwierdził 50 propozycji, które łącznie otrzymają około 90 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W zatwierdzonych projektach będzie uczestniczyć 68 polskich partnerów z 12 województw.

"Z zadowoleniem dostrzegam duże zainteresowanie polskich instytucji współpracą transnarodową. Zatwierdzone projekty dotyczą wyzwań, dla których współdziałanie z partnerami z obszaru Europy Środkowej ma szczególne znaczenie" - komentuje wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

  Polskie instytucje jako partnerzy wiodący w międzynarodowych konsorcjach zgłosiły 5 spośród wybranych projektów: 

  • Politechnika Lubelska – projekt RUINS;
  • Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRitia Sp. z o.o. – projekt TRANS TRITIA;
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - projekt FramWat;
  • Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. – projekt SMART-watch;
  • Politechnika Wrocławska – projekt SYNERGY.
"Tematy, podejmowane przez te projekty, to wspieranie innowacyjności firm w sektorze wysokich technologii oraz poszukiwanie nowatorskich rozwiązań poprawiających stan powietrza. Chodzi także o planowanie i koordynację transportu na obszarach przygranicznych oraz poprawę jakości wód" – dodaje wiceszef resortu.

Kolejny nabór zostanie otwarty 21 września podczas dorocznej konferencji programu. Decyzje dotyczące zakresu tematycznego, warunków i trybu zgłaszania propozycji zapadną pod koniec czerwca 2017 r.

Więcej informacji o programie i projektach na stronie www.interreg-central.eu