Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

82 wnioskodawców konkuruje o dotacje z programu Polska - Słowacja na wsparcie transgranicznego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego

10 listopada 2017 r. zakończył się drugi nabór wniosków o dofinansowanie projektów regularnych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Tematem naboru była ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza.

82 projekty na kwotę 122,5 mln euro konkurują o środki unijne. To ponad pięciokrotnie więcej niż kwota przeznaczona na ten cel. Tak duże zainteresowanie naborem to dowód na to, że program jest potrzebny dla mieszkańców polsko-słowackiego pogranicza. Dzięki licznym przedsięwzięciom, które na tym obszarze zostaną zrealizowane, mieszkańcy będą mogli jeszcze bardziej czerpać z dorobku kulturowego swoich przodków, korzystać z bogactwa przyrody oraz tworzyć własną atrakcyjną ofertę dla turystów.

Złożone propozycje charakteryzuje duża różnorodność działań. Są wśród nich szlaki tematyczne, rowerowe, piesze i konne wędrówki, renowacja zabytkowych obiektów kultury, w tym różne formy utrwalania spuścizny osiadłych na pograniczu społeczności, czy nowoczesne formy e-usług i e-produktów. Które spośród złożonych propozycji są najciekawsze, najlepiej przygotowane i odpowiadające na potrzeby pogranicza dowiemy się w czerwcu 2018 roku.  

Szczegółowe informacje o przebiegu oceny oraz wyniki poszczególnych jej etapów będą publikowane na stronie programu. Rozdysponowanie dostępnej w tym konkursie kwoty 23,8 mln euro wyczerpie budżet programu przeznaczony na projekty regularne z obszaru dziedzictwa.

Kolejne nabory na projekty zostaną ogłoszone w marcu 2018 roku i będą dotyczyły dwóch zagadnień:

  • transportu multimodalnego, 

  • edukacji oraz uczenia się przez całe życie.

Każdy zgłoszony projekt będzie musiał obejmować działania po polskiej i słowackiej stronie i realizować wspólny transgraniczny cel.