Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

3. nabór wniosków Interreg Europa: skorzystaj z pomocy Wspólnego Sekretariatu

Do 30 czerwca 2017 roku aplikanci wiodący mogą składać elektronicznie wnioski o dofinansowanie z programu Interreg Europa.

W związku z tym Wspólny Sekretariat programu Interreg Europa (Lille, Francja) zaprasza do korzystania z bezpłatnych konsultacji (po uprzedniej rejestracji on-line):

 

Wspólny Sekretariat świadczy pomoc po angielsku - roboczym języku programu Interreg Europa.

Informacje o programie po polsku:

W Polsce informacji o programie udziela Krajowy Punkt Kontaktowy Interreg Europa:

Ministerstwo Rozwoju, Departament Współpracy Terytorialnej, Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej w Katowicach (osoba do kontaktu: Anna Stol, tel.: 32 253 90 08, e-mail: Anna.Stol@mr.gov.pl). Strona z informacjami w języku polskim: www.ewt.gov.pl.

Polski punkt współpracuje ze Wspólnym Sekretariatem, pozostałymi krajowymi punktami kontaktowymi z UE, Norwegii, Szwajcarii oraz kontrolerem wydatków w projektach Interreg Europa - Centrum Projektów Europejskich. Świadczy także pomoc w zakresie poszukiwania zagranicznych partnerów do projektów oraz promowania polskich ofert współpracy. W zakresie listów poparcia pracownicy punktu pośredniczą w kontaktach z Urzędami Marszałkowskimi.