Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Dowiedz się więcej i sięgnij po dotacje Interreg! Spotkanie w Szczecinie

Informacje o szkoleniu

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza na spotkanie informacyjne na temat programów Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, Europa.

Spotkanie odbędzie się 5 grudnia 2017 r., w godz. 10.00-13.15, w Hotelu Focus. Zapraszamy do rejestracji

Programy Interreg umożliwiają współpracę z instytucjami z UE, Białorusi, Norwegii, Rosji i Szwajcarii w zakresie innowacyjności, badań, konkurencyjności MŚP, transportu, ochrony środowiska, gospodarki niskoemisyjnej, zasobów kulturowych i naturalnych. 

Przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju przedstawią programy Interreg Europa Środkowa oraz Interreg Region Morza Bałtyckiego w kontekście trwających naborów wniosków (Interreg Europa Środkowa: do 25 stycznia 2018, Interreg Region Morza Bałtyckiego: do 9 kwietnia 2018). Może to być już ostatnia szansa na uzyskanie wsparcia z tych programów w latach 2014-2020.

Polscy partnerzy projektów Interreg Europa Środkowa i Interreg Region Morza Bałtyckiego uczestniczą we wspólnym planowaniu, wymianie doświadczeń, wprowadzają innowacje i zyskują dostęp do bardziej zaawansowanych rozwiązań i testują je w polskich warunkach. Dzięki projektom finansują m.in. personel i usługi świadczone przez ekspertów i firmy zewnętrzne.

W przypadku programu Interreg Europa promowane będą realizowane projekty oraz oferta czterech tematycznych platform learningowych. Bezpłatna oferta platform, adresowana między innymi do władz publicznych, obejmuje konsultacje z ekspertami tematycznymi, analizy porównawcze (benchmarkig) i wzajemne oceny regionów (peer reviews) i inne.

Dla kogo

Do udziału w spotkaniu zapraszamy instytucje publiczne i prywatne z całej Polski.

O dofinansowanie w programach transnarodowych mogą się ubiegać władze i instytucje centralne, władze regionów, miast, gmin i powiatów, uczelnie państwowe i prywatne, jednostki B+R, instytuty, parki krajobrazowe, porty lotnicze, agencje rozwoju, parki i centra technologiczne, fundacje, stowarzyszenia, centra doradztwa rolniczego, izby, regionalne biura planowania przestrzennego, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa i inne instytucje (warunek: osobowość prawna).

Ramowy program

10.00-10.30 - Program Interreg Region Morza Bałtyckiego

11.15-12.00 - Program Interreg Europa Środkowa

12.00-12.30 - Zasady rozliczania projektów projektów transnarodowych

12.30-13.00 - Program Interreg Europa

Szczegółowy program (PDF 120 KB)