Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Program Polska-Słowacja wspiera dziedzictwo pogranicza

7 kwietnia 2017 r. w Krakowie odbyło się uroczyste podpisanie 5 umów o dofinansowanie transgranicznych projektów. W ceremonii uczestniczyli beneficjenci, których projekty zostały wybrane w konkursie, a Instytucję Zarządzającą programem – polskie Ministerstwo Rozwoju - reprezentował wiceminister Adam Hamryszczak. W wydarzeniu wzięli udział również wojewoda małopolski Józef Pilch oraz konsul generalny Republiki Słowackiej w Krakowie Ivan Škorupa.

"Łączna wartość dofinansowania podpisanych dzisiaj umów to 4,1 miliona euro. Oczywiście nie jest to pełna kwota, jaką program przeznaczył na ochronę, promocję i rozwój unikalnych zabytków kultury i natury, w które ten obszar obfituje. Znajduje się tu aż 23 z 35 obiektów z Polski i Słowacji wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Parki narodowe i parki krajobrazowe stanowią ponad 1/4 powierzchni polsko-słowackiego pogranicza. Dlatego to właśnie na ten cel przeznaczono blisko 77 milionów euro, czyli więcej niż połowę budżetu programu" - powiedział wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

Podpisane umowy dotyczą pierwszych  projektów, zatwierdzonych na posiedzeniu Komitetu Monitorującego programu w lutym br. Są wśród nich m.in. przedsięwzięcia stanowiące kontynuację transgranicznej współpracy z poprzedniej edycji programu (lata  2007 – 2013) oraz związane z pięćsetną rocznicą reformacji kościoła ewangelickiego na Orawie i na Śląsku. Program przyczyni się do powstania nowoczesnych produktów turystycznych adresowanych do fanów pieszych wycieczek, otwarcia muzeów prezentujących dziedzictwo kulturowe regionu oraz do zagospodarowania torfowisk, unikalnych na skalę europejską. 

Wszystkie projekty zostaną zrealizowane do końca października 2018 roku. Więcej informacji o wybranych projektach na stronie programu: www.plsk.eu.

Informacje na temat projektów (PDF 313 KB)