Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Krajowy Dzień Informacyjny Interreg Europa - 4. nabór wniosków

Informacje o szkoleniu

Spotkanie informacyjne poświęcone będzie ostatniemu naborowi w programie Interreg Europa (7 maja-22 czerwca 2018 roku). Odbędzie się ono w Warszawie, 18 kwietnia, w godz. 10:00-16:30, w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju (ul. Wspólna 2/4). Szczegółowe informacje są dostępne w załączonym programie. Aby wziąć udział w spotkaniu, prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Program Interreg Europa jest doskonałym narzędziem do inicjowania zmian oraz wprowadzania innowacji. W oparciu o wymianę doświadczeń i wiedzy z partnerami oraz ekspertami z UE-28, Norwegii i Szwajcarii mamy możliwość unowocześniania polskich instrumentów polityki. Tematyka programu obejmuje wzmacnianie badań naukowych, rozwój technologiczny i innowacje, zwiększanie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach oraz ochronę środowiska i promowanie efektywnego gospodarowania zasobami. 

W spotkaniu weźmie udział dyrektor Sekretariatu Interreg Europa (Lille, Francja) Erwin Siweris, który przedstawi główne założenia programu oraz omówi podstawowe zasady czwartego naboru wniosków. O tym, jakie wydatki można ponosić w projektach opowie przedstawiciel kontrolera pierwszego stopnia w Polsce (Centrum Projektów Europejskich). Pracownicy Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (Krajowy Punkt Kontaktowy Interreg Europa) przedstawią wskazówki dla polskich wnioskodawców i poinformują o formach wsparcia, na jakie mogą liczyć instytucje przygotowujące projekty. Polscy partnerzy już realizowanych projektów, reprezentujący różne województwa, przedstawią konkretne osiągnięcia i plany związane ze współpracą międzynarodową w ramach Interreg Europa. 

Udział w seminarium jest bezpłatny. Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży i zakwaterowania. Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne.

Dla kogo

Do udziału zapraszamy instytucje i władze publiczne szczebla centralnego, regionalnego i lokalnego, podmioty prawa publicznego (np. uczelnie, instytuty, agencje rozwoju, stowarzyszenia, fundacje, lokalne grupy działania itp.), prywatne podmioty non-profit z osobowością prawną (np. uczelnie prywatne, fundacje, izby, organizacje pozarządowe itp.).

Program spotkania

 • 9.00 – 10.30 – Rejestracja;
 • 10.30 – 10.45 – Powitanie i wprowadzenie;
 • 10.45 – 11.00 – Projekty z udziałem województwa małopolskiego;
 • 11.00 – 11.30 – Program Interreg Europa;
 • 11.30 – 11.45 – Projekty z udziałem Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego;
 • 11.45 – 12.15 – Ostatni nabór wniosków Interreg Europa;
 • 13.00 – 13.15 – Projekty z udziałem województwa łódzkiego;
 • 13.15 – 13.45 – Wskazówki dla polskich wnioskodawców;
 • 13.45 – 14.00 – Projekty z udziałem województwa wielkopolskiego;
 • 14.00 – 14.15 – Budżet projektu;
 • 14.15 – 14.30 – Podsumowanie części plenarnej;
 • 14.30 – 16.30 – Konsultacje indywidualne. 

Szczegółowy program spotkania (PDF 146 KB)

 

Organizator spotkania

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (Krajowy Punkt Kontaktowy Interreg Europa)  
Departament Współpracy Terytorialnej
Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej w Katowicach

Osoba do kontaktu:
Anna Stol, IE@mr.gov.pl
Tel. 32 253 90 08
www.ewt.gov.pl